sábado, 5 de marzo de 2022

Λόγος Κατηχητήριος επί τη ενάρξει της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2022


+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕ ΘΕΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,

ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,

ΠΑΡ᾿ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ


* * *


Τιμιώτατοι δελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα ν Κυρί,


Δοξάζομεν τόν ν Τριάδι Θεόν, τόν γαγόντα μς ν κκλησί καί πάλιν ες τήν πάνσεπτον καί ελογημένην περίοδον τς γίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστς, ες τό στάδιον τς σωματικς καί πνευματικς γυμνασίας καί τν σκητικν γώνων, διά νά προετοιμασθμεν χριστοπρεπς καί νά πορευθμεν ν ταπεινώσει πρός τήν γίαν καί Μεγάλην βδομάδα καί τήν ζωηφόρον νάστασιν τοΚυρίου.


 σκησις δέν εναι, βεβαίως, χαρακτηριστικόν μόνον τς γίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστς, οτε μόνον πόθεσις καί καθκον τν μοναστν, οτε ποτέλεσμα ξωθεν πιρρον πί το χριστιανικοθους, παρείσακτον δηλαδή στοιχεον ες τήν εσέβειάν μας.  σκητισμός νήκει ες τόν πυρνα τς χριστιανικς πάρξεως καί τς ζως τς κκλησίας. ποτελε κλσιν το Χριστο πρός τούς πιστούς καί μαρτυρίαν τς σωστικς παρουσίας Του ες τήν ζωήν μας. Δέν πευθυνόμεθα ο πιστοί ες να Θεόν πρόσωπον καί πρόσιτον, λλά ες τόν σαρκωθέντα Λόγον, τόν ποκαλύψαντα τήν γάπην το Θεο καί Πατρός καί τήν κοινωνίαν το γίου Πνεύματος, τό πλήρωμα τς χάριτος καί τς λευθερίας. ν τ ννοί ταύτ πλήρης θείων ελογιν καί διαιτέρων βαθέων βιωμάτων γία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, παραμένει δυναμική κφρασις καί ποκάλυψις το πλούτου καί τς ληθείας συνόλου τς κκλησιαστικς ζως. 


Τίποτε ες τήν ζωήν τν πιστν δέν εναι ποσπασματικόν καί ατοσκοπός.  ν Χριστ ζωή εναι λιστική καί διαίρετος. Μετάνοια, ταπεινοφροσύνη, προσευχή, νηστεία, ργα εποιΐας, εναι λληλένδυτα καί προσανατολίζουν τόν πιστόν ες τήν Εχαριστίαν τς κκλησίας, τό σχατολογικόν μυστήριον τς Βασιλείας. Ο σκητικοί γνες εναι  ρχή,  «στενή πύλη»,  ποία μς δηγε ες τά για τν γίων. Δέν πάρχει ες τήν Παράδοσίν μας «σκησις διά τήν σκησιν».  σκητισμός εναι πάντοτε πορεία, καί λοκληρώνεται ταν κκλησιαστικοποιηθταν μς δηγήσ ες τήν κοινωνίαν τν χράντων Μυστηρίων, διά τς ποίας νσωματωνόμεθα ες τήν κίνησιν τς κκλησίας πρός τά σχατα. πενθυμίζομεν τό παράδειγμα τς τιμωμένης κατά τήν Ε’ Κυριακήν τν Νηστειν σίας Μαρίας τς Αγυπτίας,  ποία, μετά πό τεσσαράκοντα τη σκληρς σκήσεως καί διαλείπτου προσευχς, πεδίωξε τήν μετάληψιν το Σώματος καί το Αματος το Χριστο κ τν χειρν το γίου Ζωσιμν πιγνώσει τι  Θεία Κοινωνία εναι  πηγή τς ζως καί φάρμακον θανασίας. Καί  γία καί Μεγάλη Σύνοδος τς ρθοδόξου κκλησίας (Κρήτη, 2016),  ποία πεκάλεσε τήν νηστείαν «μέγα πνευματικόν γώνισμα» καί «τήν κατ᾿ ξοχήν κφρασιν τοσκητικο δεώδους τς ρθοδοξίας», τονίζει τι « ληθής νηστεία ναφέρεται ες τήν καθ᾿ λου ν Χριστ ζωήν τν πιστν καί κορυφοται διά τς συμμετοχς ατν ες τήν θείαν λατρείαν καί δί ες τό μυστήριον τς Θείας Εχαριστίας» ( σπουδαιότης τς νηστείας καί  τήρησις ατς σήμερον, § 1 καί 3).


Δέν νοεται ρθόδοξος πνευματικότης νευ μετοχς ες τήν Θείαν Εχαριστίαν, διά τς ποίας οπιστοί καθιστάμεθα ν σμα, κοινωνία προσώπων, κοινότης ζως, μέτοχοι τς «κοινς σωτηρίας» ν τ Σωτρι Χριστ ποος εναι «κοινόν γαθόν». Οτω  νηστεία εναι ποταγή καί πακοή ες τόν κανόνα τς κκλησίας, κοινοτική μπειρία.  γία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή εναι πρόσκλησις νά νακαλύψωμεν τήν κκλησίαν ς τόπον καί τρόπον γιασμο καί γιότητος, ς πρόγευσιν καί εκόνα τς κπάγλου φωτοχυσίας, τς πληρότητος ζως καί τς πεπληρωμένης χαρς τς σχατολογικς Βασιλείας. Βιωματικς καί θεολογικς εναι δύνατον νά κατανοήσωμεν τό πνεμα τς γίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστς, άν δέν τήν θεωρήσωμεν ς πορείαν πρός τό Πάσχα. Καθ᾽ὅλην τήν περίοδον τς νηστείας διασώζεται μία «πασχαλινή ντίληψις» διά τήν ζωήν. σκυθρωπός σκητισμός εναι κακή λλοίωσις το χριστιανικο βιώματος, λήθη τς λθούσης χάριτος καί τς ρχομένης Βασιλείας, ζωή «σάν νά μήν λθε ποτέ  Χριστός», χωρίς τήν προσδοκία τς «ναστάσεως τν νεκρν» καί τς «ζως το μέλλοντος αἰῶνος».


Ατό τό πνεμα νεσάρκωνεν  πρό το Πάσχα νηστεία καί ες τήν ρχαίαν κκλησίαν, ς καιρός προετοιμασίας τν κατηχουμένων διά τό γιον Βάπτισμα κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τς ναστάσεως. Καί ταν, ργότερα,  κατηχητικός χαρακτήρ τς περιόδου τς νηστείας ατς ντικατεστάθη πό τό θος τς μετανοίας, διεσώθη καί παραμένει ς παρξιακόν πόβαθρον βίωσις τς «μετανοίας» ς «δευτέρου βαπτίσματος», τό ποον μς δηγε κ νέου ες τήν πασχάλιον εχαριστιακήν πληρότητα τς κκλησιαστικς ζως, ες τόν οκον το Πατρός, ες τήν κοινωνίαν το γίου Πνεύματος. Καί δ  «ρσις το σταυρο» ποτελε δόν πρός τήν νεκλάλητον χαράν τς ναστάσεως.


Τόν δικόν του βαρύν Σταυρόν αρει κατά τάς μέρας ατάς εσεβς Οκρανικός λαός, φιστάμενος τά νείπωτα δεινά νός προκλήτου καί παραλόγου πιθετι-κο πολέμου,  ποος σκορπ τόν πόνον καί τόν θάνατον. Συμπάσχοντες μετά τν δοκιμαζομένων δελφν καί τέκνων μν, ντείνομεν τάς δεήσεις μας πρός τόν Κύριον το λέους καί Θεόν τς ερήνης πέρ μέσου καταπαύσεως το πυρός καί πικ-ρατήσεως τς δικαιοσύνης καί τς ερήνης, α ποίαι εναι πρόγευσις τς πεπληρωμέ-νης χαρς τς Βασιλείας το Θεο.


Ατήν τήν σωτηριώδη λήθειαν τς ρθοδόξου πίστεως, εσεβείας καί πνευμα-τικότητος προβάλλει καί τό γεγονός το καθαγιασμο το γίου Μύρου, τό ποον, χάριτι Θεο, θά τελέσωμεν φέτος τήν Μεγάλην βδομάδα ες τό καθ᾿ μς ερόν Κέντρον. Τό ελογημένον «θεουργικότατον» λαιον ατς τς «Εχαριστίας το Μύρου» μεταδίδει διά το Μυστηρίου το Χρίσματος τάς ποικίλας δωρεάς καί τά πολυειδ χαρίσματα το γίου Πνεύματος ες τόν νεοφώτιστον «ορανοπολίτην», πρός κραταίωσιν ατο ες τό μετέχειν ες τήν ζωήν τς κκλησίας μέ παρχήν τήν κοινωνίαν τν χράντων Μυστηρίων, καί ες νθεον παρουσίαν καί μαρτυρίαν περί τς δωρες τς χάριτος καί τς ν μν λπίδος ν τ κόσμ χαρακτήρ το γίου Πνεύματος ς «δυνάμεως κοινωνίας» ναδεικνύεται καί ες τόν τρόπον παρασκευς το γίου Μύρου διά τς ψήσεως συστατικν, προσφερομένων πό τν κατά τόπους ρθοδόξων κκλησιν, λλά καί ες τόν τόπον καί τόν χρόνον ελογίας του ντός τς εχαριστιακς Συνάξεως, μέσως μετά τόν καθαγιασμόν τν Τιμίων Δώρων, ξ σου δέ καί ες τάς λλας κκλησιαστικάς χρήσεις το γίου Μύρου, ς  χρσις προσερχομένων ες τήν ρθόδοξον κκλησίαν τεροδόξων καί πεπτωκότων, ες τά γκαίνια ναν, ες τήν καθιέρωσιν γίων Τραπεζν, ντιμηνσίων καί λλαχο.


Μέ ατά τά ασθήματα, εχόμενοι εδρομον τό τς νηστείας στάδιον καί νεμπόδιστον τήν δολιχοδρομίαν πρός τό Πάσχα το Κυρίου, πικαλούμεθα φ᾿ μς, τούς τιμιωτάτους ν Χριστδελφούς καί τά νά τήν οκουμένην τέκνα τς Μητρός Κωνσταντινουπολίτιδος κκλησίας, τήν ζείδωρον χάριν καί τό μέγα λεος το εί ελογοντος τά σκητικά κατορθώματα το λαο ΑτοΧριστο το Θεο.


γα καί Μεγλη Τεσσαρακοστή ,βκβ


†  Κωνσταντινουπλεως

διπυρος πρός Θεόν εχτης πντων μν