sábado, 26 de diciembre de 2015

PROCLAMACIÓ PATRIARCAL PER AL NADAL 2015


+BARTOMEU
PER LA GRÀCIA DE DÉU
ARQUEBISBE DE CONSTANTINOBLE-NOVA ROMA I PATRIARCA ECUMÈNIC
AL PLÈROMA DE L’ESGLÉSIA
GRÀCIA, MISERICÒRDIA I PAU DE CRIST SALVADOR NASCUT A BETLEM

Benvolguts germans i germanes en el Senyor:

La dolçor de la Nit Santa de Nadal envolta el món de nou. Enmig de la fatiga i el dolor humans, la crisi i els reptes, les passions i les enemistats, les preocupacions i les frustracions, el misteri de la divina Encarnació mostra el mateix encant que aleshores, sempre real i actual, incitant a que “els habitants de la terra aprenguin justícia” (cf. is. 26,9) perquè “a nosaltres aquest dia ens neix un Salvador” (Ll. 2, 11)

Dissortadament, però, en el nostre temps moltes persones pensen com Herodes, aquell malvat i despietat botxí dels innocents, i maten de diferents maneres el seu proïsme. Quan l’egocentrisme d’Herodes va distorsionar la seva ment com a líder terrenal, paradoxalment, se sentí amenaçat pel naixement d’un Infant innocent. Pertant, Herodes escollí l’anorreament de l’infant com la manera més adient de protegir el seu poder secular del perill.

Per tal d’escapar de les disposicions assassines, l’Infant Jesús, del qual parlaven els Àngels, es veié obligat a fugir d’Egipte, convertint-se així, utilitzant la terminologia del nostre temps, en “refugiat polític” junt amb la seva mare Maria, la Santíssima Mare de Déu, i Josep el seu espòs.

A la nostra època, considerada com a temps de progrés, molts infants es veuen obligats a convertir-se en refugiats seguint llurs pares per tal de salvar la vida amenaçada pels diferents enemics. Aquest fet és una vergonya per a la raça humana.

Amb el naixement de l’Infant Jesús, el nostre veritable Redemptor i Salvador, proclamem des del Sant Apostòlic i Patriarcal Tron Ecumènic que totes les societats deuen garantir el desenvolupament segur dels infants i respectar-ne els drets a la vida i a l’educació per tal d’assegurar llur creixement i formació en el marc de la família tradicional, basada en els principis d’amor, caritat, pau i solidaritat, els béns que ens transmet avui el nostre Senyor encarnat.

El Salvador nadó invita tots a acceptar aquest missatge de salvació. És cert que a l’extensa història de la humanitat els pobles han experimentat moltes migracions i assentaments. Desitjaríem que, després de les dues guerres mundials i les declaracions de pau dels líders de les organitzacions eclesiàstiques i polítiques, les comunitats contemporànees poguessin garantir la coexistència pacífica de les persones a llurs països. Dissortadament, els fets esbocinen la nostra esperança, perquè, davant l’amenaça d’extermini, grans masses de persones són forçades a prendre el camí amarg de l’exili.

Aquesta situació, amb l’onada cada cop creixent de refugiats, augmenta la responsabilitat d’aquells que tenim encara la gràcia de viure en pau i còmodament, de no quedar insensibles davant el drama quotidià de milers de persones, i d’expressar la nostra solidaritat pràctica i el nostre amor, amb la certesa que tot benefici que rebin prové últimament del nadó Fill de Déu, que vingué al món no com a rei, no com a regidor, no com a tirà o aristòcrata, sinó més aviat com a infant despullat i indefens en un petit pessebre, sense llar com molts milers dels nostres semblants, i fou obligat a migrar a un país llunyà per tal de salvar-se de l’odi d’Herodes. La sang innocent dels infants refugiats d’avui es vessa sobre la terra i el mar mentre l’ànima insegura d’Herodes “porta la culpa”.

Aquest Diví Infant, nascut a Betlem i portat a Egipte, és el veritable defensor dels refugiats d’avui, perseguits per l’Herodes contemporani. Aquest Infant Jesús, el nostre Déu, “es féu feble als ulls dels febles” (cf. 1 Cor. 1,22), en cada sentit fent-se igual a tots nosaltres els febles, els cansats, els qui són en perill, els refugiats. El nostre recolzament i assistència als desplaçats i perseguits, sense importar-ne la raça, el sexe i la religió, són els més valuosos regals al Senyor nadó, com els preciosos tresors dels Reis Mags, “encens, or i mirra” (Mt. 2,11), la riquesa espiritual inviolable i permanent, que perdura sensa taca pels segles i ens espera al regne dels cels.

Que cadascun de nosaltres ofereixi allò que pugui als nostres germans i germanes refugiats, ens els quals veiem la persona de Jesucrist. Oferim els preciosos regals d’amor, sacrifici i caritat a l’infant Jesús nascut a Betlem, imitant-ne la compassió, i adorem-lo amb els àngels, els Reis Mags i els humils pastors exclamant “glòria a Déu a dals del cel, i a la terra pau, bona voluntat envers els homes” (Ll. 2,14), junt amb tots els Sants.

La gràcia i l’abundosa misericòrdia del refugiat Infant Jesús siguin amb tots vosaltres!

Nadal 2015

+Bartomeu de Constantinoble
El vostre fervent suplicant davant Déu